Leve hele livet

Regjeringen gjennomfører kvalitetsreformen Leve hele livet. Målet er at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet. Leve hele livet handler om de grunnleggende tingene som oftest svikter i tilbudet til eldre: mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene.

""

Meld. St. (2017-2018):

Leve hele livet — En kvalitetsreform for eldre

Leve hele livet skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger og ha en trygg og aktiv alderdom. Reformen løfter fram 25 løsninger og flere hundre eksempler fra kommunene. Kommuner som tar de gode løsningene i bruk vil bli belønnet i statlige støtteordninger.

Eldre mann med blå treningsgenser

Kom i gang med gjennomføringen

Målgruppen for Leve hele livet-reformen er alle eldre over 65 år, både de som bor hjemme og de som bor på institusjon.