Leve hele livet

Regjeringen har startet arbeidet med kvalitetsreformen Leve hele livet. Målet er at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet. Leve hele livet skal handle om de grunnleggende tingene som oftest svikter i tilbudet til eldre: mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene.

Logo leve hele livet

Kunnskapsoppdateringer - Leve hele livet

Som innspill til Leve hele livet har Helse- og omsorgsdepartementet bestilt rapporter som oppsummerer kunnskap og forskningsresultater om hovedtemaene i reformen: helsehjelp, mat, aktivitet og felleskap og sammenheng og gjennomføring.

""

Oppsummerende rapport fra dialogmøtene - Leve hele livet

Innspillene fra de fire første dialogmøtene er sammenstilt og oppsummert.

""

Rapport fra siste dialogmøte:

Dialogmøte om gjennomføring

7. november arrangerte regjeringen det femte dialogmøte i Leve hele livet i Trondheim. Tema var gjennomføring av reformen.