Leve hele livet

Regjeringen la i 2018 frem kvalitetsreformen Leve hele livet. Målet er at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet. Leve hele livet handler om de grunnleggende tingene som oftest svikter i tilbudet til eldre: mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene.

""

Meld. St. (2017-2018):

Leve hele livet — En kvalitetsreform for eldre

Reformen Leve hele livet skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger, ha trygghet for at de får god hjelp når de har behov for det, at pårørende kan bidra uten at de blir utslitt og at ansatte kan bruke sin kompetanse i tjenestene.

Sylvi Listhaug i samtale med eldre kvinne i rullestol

"Leve hele livet" skal gi eldre en trygg og aktiv alderdom

Regjeringens eldrereform "Leve hele livet" løfter frem 25 løsninger og flere hundre eksempler fra kommunene som skal gi eldre en trygg og aktiv alderdom. Kommuner som tar de gode løsningene i bruk vil bli belønnet i statlige støtteordninger.

Logo leve hele livet

Tale av Åse Michaelsen:

Bruke årene - leve livet

Vi kaller den regjeringens reform. Men det stemmer egentlig ikke. For løsningene som vi løfter fram i reformen, kommer jo ikke fra regjeringen. De kommer fra kommunene.

Til toppen