Leve hele livet

Kvalitetsreformen Leve hele livet følges nå opp i kommunene. Målet er at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet. Leve hele livet handler om de grunnleggende tingene som oftest svikter i tilbudet til eldre: mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene.

Meld. St. (2017-2018):

Leve hele livet — En kvalitetsreform for eldre

Leve hele livet skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger og ha en trygg og aktiv alderdom. Reformen løfter fram 25 løsninger og flere hundre eksempler fra kommunene.

Eldre mann med blå treningsgenser

Kortversjon av Leve hele livet

Det er laget en Leve hele livet-håndbok for å inspirere kommunene og bidra til at flest mulig gjennomfører reformen.