Leve hele livet

Regjeringen gjennomfører kvalitetsreformen Leve hele livet. Målet er at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet. Leve hele livet handler om de grunnleggende tingene som oftest svikter i tilbudet til eldre: mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene.

""

Meld. St. (2017-2018):

Leve hele livet — En kvalitetsreform for eldre

Leve hele livet skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger og ha en trygg og aktiv alderdom. Reformen løfter fram 25 løsninger og flere hundre eksempler fra kommunene. Kommuner som tar de gode løsningene i bruk vil bli belønnet i statlige støtteordninger.

Eldre mann med blå treningsgenser

Slik kan Leve hele livet gjennomføres

Det er laget en Leve hele livet-håndbok for å inspirere kommunene og bidra til at flest mulig gjennomfører reformen. Håndboken gir en enkel innføring i reformen og viser hvordan Leve hele livet kan følges opp.