Leve hele livet

Regjeringen har startet arbeidet med kvalitetsreformen Leve hele livet. Målet er at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet. Leve hele livet skal handle om de grunnleggende tingene som oftest svikter i tilbudet til eldre: mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene.

Logo leve hele livet

Kunnskapsoppdateringer - Leve hele livet

Som innspill til Leve hele livet har Helse- og omsorgsdepartementet bestilt rapporter som oppsummerer kunnskap og forskningsresultater om hovedtemaene i reformen: helsehjelp, mat, aktivitet og felleskap og sammenheng og gjennomføring.

""

Rapport fra siste dialogmøte:

Dialogmøte om gjennomføring

7. november arrangerte regjeringen det femte dialogmøte i Leve hele livet i Trondheim. Tema var gjennomføring av reformen.

Fra gruppearbeid på dialogmøte Leve hele livet

Rapport fra fjerde dialogmøte:

Dialogmøte om sammenhengende tjenester

26. september arrangerte regjeringen det fjerde dialogmøte i Leve hele livet i Hamar. Tema var sammenhengende tjenester.