Leve hele livet

Regjeringen har startet arbeidet med kvalitetsreformen Leve hele livet. Målet er at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet. Leve hele livet skal handle om de grunnleggende tingene som oftest svikter i tilbudet til eldre: mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene.

Nett-tv

Helse- og omsorgsminister Bent Høie, statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen.

Leve hele livet

Ny reform skal gi eldre bedre tjenester

Det er for store forskjeller i kvaliteten på tjenestene til eldre. Regjeringen starter derfor arbeidet med en reform. Målet er at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet.

Logo leve hele livet

Påmelding til regionale dialogmøter

Regjeringen har igangsatt arbeidet med en kvalitetsreform for eldre: Leve hele livet. Gjennom fire regionale dialogmøter om temaene: mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene inviterer vi brukere, pårørende, frivillige, ansatte i kommunene og andre til dialog og erfaringsutveksling.

""

Pasientens legemiddelliste skal motvirke feilmedisinering

Feilmedisinering og overmedisinering er et betydelig problem i helsetjenesten. Regjeringen foreslår derfor å innføre et nytt system som skal gi bedre oversikt den enkeltes legemiddelbruk.