Leve hele livet

Regjeringen har startet arbeidet med kvalitetsreformen Leve hele livet. Målet er at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet. Leve hele livet skal handle om de grunnleggende tingene som oftest svikter i tilbudet til eldre: mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene.

""

Rapport fra andre dialogmøte:

Dialogmøte om helsehjelp

20. juni arrangerte regjeringen det andre dialogmøtet i "Leve hele livet" i Bergen. Tema for møtet var helsehjelp. Omtrent 120 eldre, pårørende, fagfolk og kommunale ledere delte av sine erfaringer og tanker om utfordringer og løsning knyttet til helsehjelp til eldre.

""

Rapport fra tredje dialogmøte:

Dialogmøte om aktivitet og fellesskap

31. august arrangerte regjeringen det tredje dialogmøte i Leve hele livet i Bodø. Tema var aktivitet og fellesskap. Omtrent 100 eldre, pårørende og fagfolk gav innspill til hvordan vi kan sikre eldre aktivitet og fellesskap som gir økt trivsel og bedre helse.

Fra gruppearbeid på dialogmøte Leve hele livet

Rapport fra fjerde dialogmøte:

Dialogmøte om sammenhengende tjenester

26. september arrangerte regjeringen det fjerde dialogmøte i Leve hele livet i Hamar. Tema var sammenhengende tjenester.