Leve hele livet

Regjeringen har startet arbeidet med kvalitetsreformen Leve hele livet. Målet er at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet. Leve hele livet skal handle om de grunnleggende tingene som oftest svikter i tilbudet til eldre: mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene.

""

Rapport fra andre dialogmøte:

Dialogmøte om helsehjelp

20. juni arrangerte regjeringen det andre dialogmøtet i "Leve hele livet" i Bergen. Tema for møtet var helsehjelp. Omtrent 120 eldre, pårørende, fagfolk og kommunale ledere delte av sine erfaringer og tanker om utfordringer og løsning knyttet til helsehjelp til eldre.

Logo leve hele livet

Påmelding til regionale dialogmøter

Regjeringen har igangsatt arbeidet med en kvalitetsreform for eldre: Leve hele livet. Gjennom fire regionale dialogmøter om temaene: mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene inviterer vi brukere, pårørende, frivillige, ansatte i kommunene og andre til dialog og erfaringsutveksling.

""

Pasientens legemiddelliste skal motvirke feilmedisinering

Feilmedisinering og overmedisinering er et betydelig problem i helsetjenesten. Regjeringen foreslår derfor å innføre et nytt system som skal gi bedre oversikt den enkeltes legemiddelbruk.