Vedtatte sammenslåinger

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver:

Oversikt over sammenslåinger som er formelt vedtatt så langt i reformen.

Listen inneholder kommuner som slo seg sammen etter løp 1 i reformen. Det vil si at de fattet vedtak om sammenslåing før 1. januar 2016. Kommuner som har vedtatt sammenslåing etter dette vil bli formelt slått sammen ved stortingets behandling av proposisjon om kommunestruktur våren 2017.

Sammenslåingskommuner

Fylkestilhørighet

Søknad

Vedtak

Iverksetting

K.nr. Navn
Stokke, Andebu og Sandefjord Vestfold 02.02.15 24.04.15 01.01.17 0710 Sandefjord
 Larvik og Lardal Vestfold 20.11.15 05.02.16 01.01.18  0712 Larvik
 Hof og Holmestrand Vestfold 18.12.15 18.03.16 01.01.18  0715 Holmestrand
 Rissa og Leksvik Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag 22.12.15  17.06.16 01.01.18    Indre Fosen
 Tjøme og Nøtterøy Vestfold 25.01.16 18.03.16 01.01.18 0729 Færder

 

 

Sammenslåtte fylker

Søknad

Vedtak

Iverksetting

Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag 27.04.2016 08.06.2016 01.01.2018