Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Økonomiske virkemidler

Det er fortsatt gode økonomiske virkemidler for kommuner som vil slå seg sammen.

Engangstilskudd ved kommunesammenslåing

Kommuner som slår seg sammen vil få utbetalt et engangstilskudd. Tilskuddet er en  delvis kompensasjon for kostnader direkte knyttet til en sammenslåing, jf. inndelingsloven § 15.

Tilskuddet beregnes etter en standardisert modell basert på antall innbyggere og antall kommuner som inngår i sammenslåingen.

Tilskudd i kommunereformen

Inndelingstilskudd

Kommuner som slår seg sammen mottar et inndelingstilskudd når den nye kommunen formelt trer i kraft. Inndelingstilskuddet  gir full kompensasjon for tap av basistilskudd og netto nedgang i distriktstilskudd som følge av sammenslåingen. Inndelingstilskuddet blir beregnet ut fra  inntektssystemet det året sammenslåingen trer i kraft.  Den nye kommunen mottar fullt inndelingstilskudd i 15 år etter sammenslåingen, før det deretter trappes ned over fem år.

Regionsentertilskudd

Nye kommuner som slår seg sammen vil kunne motta regionsentertilskudd. Regionsentertilskuddet går i 2019 til kommuner som slo seg sammen i kommunereformen, og som etter sammenslåingen får mer enn om lag 8000 innbyggere. Kommuner som mottar storbytilskudd kan ikke samtidig motta regionsentertilskudd. I behandlingen av statsbudsjettet for 2019 vedtok Stortinget følgende: "Stortinget ber regjeringen opprettholde regionsentertilskuddet som et økonomisk virkemiddel også ved framtidige kommunesammenslåinger. Regionsentertilskuddet går til kommuner som slår seg sammen og dermed utgjør et sterkere tyngdepunkt i sin region. Tilskuddet utbetales som i dag etter et nasjonalt vedtak om sammenslåing. Det legges til grunn at økt regionsentertilskudd finansieres innenfor kommunerammen med en reduksjon i innbyggertilskuddet." 

Tilskudd til informasjon og folkehøring

Kommuner som ønsker å høre innbyggernes syn på sammenslåing, kan motta inntil 100 000 kr i støtte til dette. Tilskuddet kan tildeles én gang per kommune i en kommunestyreperiode

Kommunestyret bør innhente innbyggernes synspunkter på forslag til grenseendringer, jf. Inndelingsloven § 10. Dette kan gjøres på ulike måter som folkeavstemning, opinionsundersøkelser, folkemøter mv.

 

Til toppen