Forsiden

Første sammenslåing i kommunereformen

24. april vedtok Kongen i statsråd at Stokke, Andebu og Sandefjord blir én kommune fra 1. januar 2017. – Gratulerer med godt lokalt arbeid, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Per 1. januar 2015 bodde det i alt 62 647 innbyggere i de tre kommunene. Den nye kommunen skal hete Sandefjord kommune.

- Dette er en stor dag for de tre kommunene og innbyggerne, sier Sanner.

Han fremhever at kommunene har vært gode til å involvere innbyggerne, møte hverandre som likeverdige partnere og vært opptatt av en felles fremtid.

Kommunene ønsker ikke et eget ekstraordinært kommunestyrevalg før de slår seg sammen. I stedet settes det nye kommunestyret sammen av representanter fra kommunestyrene i de tre kommunene som velges høsten 2015. Fra 2017 til lokalvalget i 2019 skal det nye kommunestyret ha 39 representanter fra Sandefjord, elleve fra Stokke og sju fra Andebu.

- Sandefjord, Andebu og Stokke er et godt eksempel i kommunereformen. Det er de gode lokale prosessene som er avgjørende for en vellykket reform, sier Sanner.

I kommunereformen får kommuner som slår seg sammen to engangstilskudd, i tillegg til inndelingstilskudd. Sammenslåingen av Stokke, Andebu og Sandefjord utløser 70 millioner kroner i økonomiske virkemidler i kommunereformen.

De tre nåværende kommunene får 40 millioner kroner som kompensasjon for å dekke nødvendige engangskostnader ved sammenslåingen. I tillegg vil nye Sandefjord kommune motta 30 millioner kroner i reformstøtte. Reformstøtten blir utbetalt når sammenslåingen trer i kraft.

Nye Sandefjord kommune vil i tillegg få et inndelingstilskudd som består av to basistilskudd. Størrelsen på det endelige tilskuddet blir klart når rammetilskuddet for 2016 blir vedtatt.

- Jeg ønsker lokalpolitikerne og innbyggerne i de tre kommunene lykke til i arbeidet med å etablere en ny kommune, sier Sanner.

Etter sammenslåingen vil det være 426 kommuner i Norge.