Oppstartssamling for kommuner som skal slå seg sammen

31. oktober og 1. november deltok representanter fra 61 kommuner på oppstartsseminar for kommuner som skal slå seg sammen.

Jan Tore Sanner

Foto: KMD

Representanter for over en million innbyggere i norske kommuner var til stede på det det første i en rekke på fem seminarer. Målet med seminarene er å bidra til økt kunnskap og erfaringsdeling om kommunesammenslåing. På programmet sto blant annet innlegg fra kommuner som har vært igjennom kommunesammenslåing. 

Seminaret ble åpnet av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Han la vekt på at det å bygge en ny kommune er et stort prosjekt som krever mye av mange, og at det er en gylden mulighet til å tenke nytt. 

Les statsrådens tale

Hele seminaret ble filmet, og kan ses på KS' nettsider.