Svalbard Globale frøhvelv

Velkommen til Svalbard Globale frøhvelv

I permafrosten, 1300 kilometer nord for polarsirkelen, ligger verdens største sikkerhetslager for frø. Det ble åpnet av den norske regjering i februar 2008. Hit sendes kasser med frø fra hele kloden, for trygg og sikker langtidslagring i kalde og tørre fjellhaller. Målet med frøhvelvet er å bevare den store genetiske variasjonen innen verdens matplanter. Hver eneste frøprøve har potensial for å være til stor nytte for bønder, forskere og foredlere, når de skal produsere mat til en økende befolkning. Svalbard Globale frøhvelv er en verdensomspennende forsikring for matforsyningen til kommende generasjoner.

En ekstra beskyttelse

I frøhvelvet ligger mange titalls tusen varianter av viktige matplanter som bønner, hvete og ris. I alt finnes frø av mer enn 4000 plantearter i frøhvelvet. Disse frøprøvene er kopi av frøprøver som ligger lagret i nasjonale, regionale og internasjonale genbanker.

Svalbard Globale frøhvelv

Fortsetter å eie frøene

Frøhvelvet er etablert og fullfinansiert av den norske stat. Landbruks- og matdepartement er ansvarlig for frøhvelvet. Departementet samarbeider med Nordisk genressursenter, og Global Crop Diversity Trust om den daglige driften, og mottar veiledning fra et eget internasjonalt råd som er opprettet for frøhvelvet.

Frøene pakkes i forseglede poser som legges i forseglede bokser og plasseres i høye hyllereoler inne i hvelvet.

Mer om det fysiske anlegget

Hvordan ser det ut? Hvor stort er det? Hvor kaldt er det? Hvordan ser det ut inne i ? Hvem bygget det? Hvem er arkitekten? Hva forestiller kunstverket? Hvem er kunstneren?

Aktuelt nå

EU-kommissær for helse og mattrygghet Vytenis Andriukaitis, landbruks- og matminister Sylvi Listhaug og helse- og omsorgsminister Bent Høie i samtale inne i Svalbard Globale frøhvelv.

EU-kommissær for helse og mattrygghet har besøkt Svalbard

23.09.2015 - Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug og helse- og omsorgsminister Bent Høie har besøkt Svalbard med EU-kommissær for helse og mattrygghet Vytenis Andriukaitis.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug, EU-kommissær for helse og mattrygghet Vytenis Andriukaitis og helse- og omsorgsminister Bent Høie bærer inn kasser med tsjekkiske frø i Svalbard Globale frøhvelv.

Tsjekkiske frø deponert i Svalbard Globale frøhvelv

23.09.2015 - Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug og EUs kommisær for helse og mattrygghet Vytenis Andriukaitis var tilstede da tsjekkiske frø fikk plass i Svalbard Globale frøhvelv.

Nyheter om Svalbard Globale frøhvelv

Her finner du flere nyheter om Svalbard Globale frøhvelv fra Landbruks- og matdepartementet.