WTO: Vareråd med politiske overtoner

WTOs vareråd er et forum der det tas opp forskjellige problemstillinger i handelen mellom land. I rådets siste møte, i april, ble det i tillegg tatt opp saker med direkte politiske overtoner.

Russland tok opp og uttrykte bekymring både om EUs fremskyndelse av forbedrede handelsvilkår for varer fra Ukraina, og USAs sanksjoner mot russiske personer og næringsaktører.

I etterkant av møtet i Varerådet har Russland fortsatt å ta opp sanksjoner mot egne borgere i en rekke WTO-fora.

Les WTOs rapport fra møtet.

Til toppen