Tisa-forhandlingene i Genève  - desember 2016

Partene i Tisa-forhandlingene har gjort opp status for å være best mulig forberedt til de skal møtes igjen.

Partene møttes i Genève 6. og 7. desember for å gjøre opp status for Tisa-forhandlingene så langt. Møtet foregikk i en konstruktiv atmosfære. Partene er blitt enige om en samling av dokumenter som gir en oversikt over posisjoner i forhandlingene så langt og tilbudene på markedsadgang som er lagt på bordet (så langt).

Hensikten er å lette prosessen med å fortsette arbeidet når partene igjen er klare til å møtes.