Innsatsområde 3: Salg og markedsføring

Norske reiselivsprodukter konkurrerer med et stort antall utenlandske reiselivsprodukter. Reiselivsbedrifter må derfor ha gode planer.

For at kundene skal velge de norske tilbyderne og de norske opplevelsene må de først og fremst vite om tilbudene. Markedsføring er derfor grunnleggende for at kundene i det hele tatt skal være interessert i å vurdere Norge som reisemål. Markedsføring gjøres på flere nivåer og gjennom ulike kanaler. Bruk av offentlige midler til markedsføring av Norge som reisemål har økt i løpet av den siste ti-årsperioden. Det er internasjonale regler som styrer hva slags markedsføring som kan finansieres med offentlige midler. Det markedsføringssamarbeidet som foregår mellom reiselivsnæringen og offentlige myndigheter i dag, er bygget på disse reglene.

Internett har gjort det mye enklere å selge opplevelser direkte til forbruker. Bruk av nettbaserte løsninger er derfor en naturlig del av en slik salgsplan. Bearbeiding av turoperatører og reisebyråer er også viktig. Disse står i dag for et betydelig salg av norske ferieopplevelser, og for at turoperatørene skal kunne anbefale Norge til sine kunder må de ha kunnskap om Norge og kjennskap til det norske reiselivsproduktet.

Kort avstand mellom informasjon om et tilbud til «kjøpsknappen» for det samme tilbudet, blir av mange trukket frem som en salgsutløsende suksessfaktor. Gode elektroniske løsninger for booking og betaling er derfor et viktig element for å holde ved like og øke motivasjonen for å velge norske reisemål. Bookingløsningen som ble lansert på visitnorway.com i 2011, representerer en viktig milepæl i arbeidet med å gjøre norske reiselivsprodukter lettere å kjøpe. Det er viktig at denne løsningen utnyttes og videreutvikles fremover, særlig at stadig flere reiselivsprodusenter gjør sine produkter tilgjengelige for booking her.

Salg og markedsføring handler også om å gi kundene den informasjonen de trenger, når de trenger den. Flere aktører arbeider med å utvikle løsninger som kan gi kundene løpende oppdatert informasjon om utvalgte opplevelser mens de er i gang med reisen. Det kan være tips om gode spisesteder, hvor det foregår ulike kulturarrangementer og lignende som den enkelte har valgt ut fra en meny på forhånd. Slike tilbud tar i bruk moderne teknologi, og grunnideen er at aktivt oppdatert informasjon om aktuelle tilbud bidrar til mer salg.

Til toppen