Arktis 2030 realiserer regjeringens prioriteringer

Utenriksdepartementets tilskuddsordning Arktis 2030 realiserer prioriteringene i nordområdesatsingen.

Formålet med Arktis 2030 er å fremme norske interesser og bidra til å realisere regjeringens prioriteringer i nordområdesatsingen. Det betyr strategiske prosjekter med ulike samarbeidspartnere som kan bidra til økt samhandling over grensene i nord, offensiv næringssatsing, bred kunnskapssatsing, videreutvikling av infrastruktur og styrket miljøvern, sikkerhet og beredskap.

Støtte fra Arktis 2030 vil også kunne gå til prosjekter som gir økt kunnskap om klimaendringene i polare områder samt bidrar til det konkrete arbeidet i Arktisk råd og det internasjonale samarbeidet i Antarktis.

Prosjekter med internasjonale samarbeidspartnere og offentlig–privat partnerskap prioriteres. Arktis 2030 er en såkornordning. Det betyr at man ønsker prosjekter som etter hvert kan stå på egne ben.

Nesten 900 millioner kroner er blitt bevilget til tilskuddsordningen Arktis 2030 og forløperne, Barents 2020 og Arktisk samarbeid siden 2006. Ca. 250 prosjekter er blitt realisert. Deloitte evaluerte i 2014 tre større prosjekter og konklusjonen er positiv:

– Evalueringen viser at Barents 2020 har bidratt til kunnskapsoppbygging i nordområdene og økt interesse for nordområdene og nordområderelaterte spørsmål, sier Grete Elgaaen, partner i Deloitte.

Arktis 2030 omfatter hele Arktis og løfter blikket mot 2030. Mange av de utviklingstrekkene innenfor klima, energi og skipsfart som vi ser konturene av i dag, kan bli en realitet de neste femten årene.

Til toppen