Nordisk samisk språkpris utdelt

Den nordisk samiske språkprisen Gollegiella ble utdelt for første gang 17. november i Stockholm.

Prisen ble opprettet etter initiativ fra Norge. På bakgrunn av dette har sameministrene og sametingspresidentene i Finland, Sverige og Norge opprettet en nordisk samisk språkpris – ”Gollegiella” – som betyr ”gullspråk” i oversettelse fra samisk. Prisen er på 100 000 kroner og deles ut til enkeltpersoner, grupper, organisasjoner eller institusjoner som har gjort en verdifull innsats til fremme av samisk språk. Prisen deles ut annet hvert år til en vinner i Finland, Sverige, Russland eller Norge.

Språkprisen for 2004 ble tildelt Ella Holm Bull, Snåsa, og Enaresamisk forening ved Matti Morotaja, Enare i Finland for fremragende arbeid og innsats for hhv. sørsamisk og enaresamisk.

Pressemelding om utdelingen