Fredsprosess: Haiti

Norge har siden midten av 1990-tallet vært involvert i arbeid for tillitsbygging og forsoning mellom politiske og sivile aktører på Haiti.

Gjennom den haitianske organisasjonen ISPOS (Institute for Superior Political and Social Studies) har Norge finansiert en rekke konkrete initiativer for forsoning mellom politiske partier og andre aktører.

I 2005 lyktes man å etablere enighet om en ”Code of Conduct for the electoral campaign” og en ”Pact for Stability and Governance”. I tillegg til arbeidet overfor det politiske miljø på Haiti har Norge vært tilrettelegger for samtaler mellom Haiti og Den dominikanske republikk.

Til toppen