Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Somalia - fokusland for norsk utviklingssamarbeid

Mer enn to tiår med borgerkrig og fravær av fungerende sentralmyndigheter har gjort Somalia til et av verdens mest ustabile, sårbare og fattige land. Blant konsekvensene er sultkatastrofer, kronisk humanitær krise, menneskerettighetsbrudd, omfattende flyktning- og migrasjonsstrømmer, internasjonal kriminalitet, voldelig ekstremisme, terrorisme og piratvirksomhet.

Vendepunktet kom da nye myndigheter kom til makten i Mogadishu i 2012. På et møte i Brussel i 2013 inngikk Somalia og internasjonale partnere en gjensidig avtale (Somali Compact 2014-2016) om bygging av et fredelig og stabilt Somalia. De viktigste utfordringene for Somalia er mangelfull sikkerhet, svak økonomisk vekst, betydelig korrupsjon og få jobbmuligheter.

Den afrikanske unions fredsopprettende styrker i Somalia, Amisom, ble etablert i 2007. I 2010 ble Al Shabaab drevet ut av Mogadishu og i de siste par årene har Amisom, sammen med somaliske styrker (SNA), hatt militær fremgang og tatt tilbake kontrollen over deler av sørlige og sentrale Somalia. Dette har redusert terrorbevegelsen Al Shabaabs territorielle kontroll i landet. Til tross for at Al Shabaab er svekket, har de fremdeles stor operasjonell kapasitet og sikkerhetssituasjonen fortsatt er svært dårlig.

Menneskerettighetssituasjonen i landet er svært krevende. Brudd på menneskerettighetene er utbredt og omfatter drap på rettighetsaktivister og journalister, manglende tilgang til rettssystemet, rekruttering av barnesoldater og omfattende kjønnsbasert vold mot kvinner og jenter.

Den somaliske diasporaen i Norge er en viktig aktør også i Somalia. Personer fra den somaliske diasporaen i Norge er representert i myndighetsapparatet, næringslivet og sivilt samfunn i Somalia.

Norges engasjement

Det norske engasjement i Somalia er blant annet rettet mot godt styresett og styrking av demokratiet, med vekt på institusjons- og kapasitetsbygging og økt mobilisering av nasjonale ressurser, fred og forsoning, bekjempelse av sjørøveri og arbeidsintensive tiltak rettet mot ungdom.

Somalia har vært pilotland for Norges innsats mot kjønnslemlestelse av jenter siden 2014. Olje for utviklings-programmet har satt i gang kartlegging av petroleumssektoren. Totalt bilateral bistand fra Norge til Somalia var i 2015 på 376,7 millioner kroner. Bistanden ble gitt blant annet gjennom FN, Verdensbanken, norske og internasjonale organisasjoner.

Til toppen