4. Departement (innenrikssaker) (1814–1819)

Navnet 4. Departement (innenrikssaker) ble tatt i bruk 30. november 1814, ved at 2. Departement (innenrikssaker) endret navn og sakene fra det nedlagte 5. Departement (økonomiske saker) ble overført. Hovedtyngden av 4. Departements saker hadde linjer tilbake til 2. Departement (innenrikssaker) og 5. Departement (økonomiske saker), som ble opprettet 2. mars 1814. 1. januar 1819 ble departementet nedlagt og sakene overført til Finans-, handels- og tolldepartementet og Marinedepartementet.

Regjeringspolitikere