- Det er store ressurser i nord

Olje- og energiminister Terje Søviknes deltok onsdag på Nordlandskonferansen 2017. I sitt innlegg redegjorde statsråden for status i norsk energipolitikk.

- De fleste av de gjenværende ressursene på norsk sokkel finner vi utenfor kysten av Nord-Norge. Dette gir oss muligheter for fortsatt å skape enorme inntekter til fellesskapet og for å skape nye og flere arbeidsplasser. Regjeringen ønsker å forvalte disse ressursene på en effektiv og bærekraftig måte, sier olje- og energiminister Terje Søviknes.

Olje- og energiminister Terje Søviknes holder sitt innlegg under Nordlandskonferansen

Olje- og energiminister Terje Søviknes holder sitt innlegg under Nordlandskonferansen Foto: HSI/OED

Nordlandskonferansen 2017 har i år temaet "Det grønne skiftet – muligheter for Nordland". Konferansen samler hvert år rundt 400 deltakere og arrangeres av Nordland fylkeskommune. Konferansen er den største møteplassen for det offentlige Nordland.

- I klimadiskusjonen er det viktig å ha to tanker i hodet på en gang. Vi skal bygge ut mer fornybar energi og vi skal fortsette med petroleumsvirksomhet, både i Nordland og Norge for øvrig. Samtidig skal vi satse videre på forskning og teknologiutvikling innen klima og energi, sier olje- og energiministeren.

Til toppen