- Stor vilje til endring i Colombia

- Etter å ha reist rundt i Amazonas opplever jeg at det er en stor vilje til endring i befolkningen, og at de vil bekjempe avskogingen. Men de sier veldig tydelig at de trenger hjelp til å finne bærekraftige alternativer, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Sundtoft har denne uken møtt politikere og interessegrupper i Bogotá og Colombias Amazonas for å finne ut mer om hvordan Norge kan støtte Colombias planer for å bevare regnskogen. Norge og Colombia offentliggjorde forrige uke en intensjonserklæring om regnskogsamarbeid og vil sannsynligvis inngå et slikt samarbeid i 2015.

- Jeg har hatt veldig gode møter med finansministeren, landbruksministeren og miljøministeren om regnskog, klima og regjeringens visjon for Amazonas. Det virker veldig lovende, og USA, Tyskland og Storbritannia er også positive. Colombia er et av verdens største regnskogland, så det er viktig at vi er flere, sier Sundtoft.

Onsdag dro Sundtoft med båt innover Amazonas-elven for å besøke Ticuna-folket og Cocoma-folket og høre mer om urfolks situasjon i Colombia og deres forhold til Amazonas.

- Urfolkene jeg møtte høstet skånsomt av naturen og serverte meg fersk fisk.

Avskogingen i Colombia er lavere enn i mange andre regnskogland, blant annet på grunn av konflikten i landet, men den øker kraftig i noen regioner. 

I regionen Guaviare, som Sundtoft besøkte torsdag, er avskogingen blant de høyeste i hele Colombia. Kvegdrift og kokaplantasjer er noen av årsakene. I Guaviare møtte klima- og miljøministeren lokale myndigheter, forskere og kvegbønder for å høre om hvilke utfordringer de har og hvorfor avskogingen er så høy. Guaviare er en av regionene som vil prioriteres først hvis Norge skal støtte Amazonasvisjonen.

- Noen av bøndene var åpne om at de inntil nylig har dyrket kokaplanter i tillegg til kvegdriften, og begge deler bidrar til å ødelegge skogen. Men de trenger selvsagt en inntekt, de også. Mange av bøndene ønsket å ta vare på skogen og er villige til å omlegge produksjonen, men trenger hjelp til å finne bærekraftige alternativer, sier Sundtoft. 

I Guaviare er deler av landarealet utenfor myndighetenes kontroll, fordi væpnede grupper har tilhold der. 

- Dette er en viktig tid for Colombia. Alle ønsker en fredsavtale. Men det er ingen hemmelighet at det vil øke presset på regnskogen og derfor er Norges vilje til å være en partner for Colombia for å bevare skogen og finne alternative inntektskilder så viktig. Det er en raskt voksende bevissthet i befolkningen om skogbevaring. Det hadde vært utenkelig for bare noen år siden. Nå er det høye forventninger i Colombia til Norge og samarbeidet vårt, sier Sundtoft.

Se videoer fra klima- og miljøministerens reise i Colombia:

https://www.facebook.com/klimadep/videos/10155802400470523/

https://www.facebook.com/klimadep/videos/10155798514585523/

Til toppen