- Viktig bidrag til solid og oppdatert kunnskapsgrunnlag om godstransport

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Trygg, miljøvennlig og kostnadseffektiv godstransport er en prioritert oppgave for regjeringen. Sluttrapporten fra prosjektet "Den brede samfunnsanalysen av godstransport" er et viktig bidrag for å løse oppgaven på best mulig måte.

Dette sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med at han i dag mottok sluttrapporten fra prosjektet "Den brede samfunnsanalysen av godstransport". Prosjektet omfatter flere utredninger og rapporter som vil være en del av  grunnlaget for transportetatenes og Avinors arbeid med godstransport,  særlig med sikte på ny Nasjonal transportplan.

- I vårt arbeid er vi avhengig av et solid faglig og oppdatert kunnskapsgrunnlag om godstransportens oppgaver og utfordringer. Sluttrapporten og andre rapporter fra denne "Godstransportanalysen" vil også være nyttig for alle som vil delta i et offentlig ordskifte om godstransport eller som ønsker å vite mer om dette saksfeltet. Prosjektet har blant annet fått fram mange opplysninger og beregninger som klart viser godstransportens betydning for å styrke verdiskapningen og utviklingen av et fremtidsrettet næringsliv, sier samferdselsministeren.

På bildet: Else-Marie Marskar, prosjektleder (f.v.), samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, kystdirektør Kirsti Slotsvik og jernbanedirektør Elisabeth Enger.

Hele rapporten finner du her.

Les mer på transportetatene og Avinors sider om Nasjonal Transportplan. Her finnes blant annet delrapportene til NTP Godsanalyse.