Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

NTP Godsanalyse

Hovedrapport

I forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 redegjorde transportetatene og Avinor for behovet for å gjennomføre en bred samfunnsanalyse av godstransport. Hensikten med arbeidet har vært å etablere et oppdatert kunnskapsgrunnlag for transportetatenes og Avinors arbeid med godstransport.

Målet er å bidra til sikrere, mer miljøvennlig og samfunnsøkonomisk effektiv transport av gods. Overføring av gods fra veg til sjø og jernbane tilrettelegges der det bygger opp under målet.

Arbeidet i prosjektet som oppsummeres i dette dokumentet, er dokumentert i delrapport 1 Kartlegging og problemforståelse, delrapport 2 Offentlige terminaler. Struktur, eierskap, finansiering og drift og delrapport 3 Virkemidler og effekter. Dokumentasjonsrapport.

Styringsgruppen for transportetatenes og Avinors arbeid med Nasjonal transportplan er ansvarlig for den brede samfunnsanalysen av godstransport. Arbeidet har vært ledet av Else-Marie Marskar fra NTP-sekretariatet. Prosjektgruppen har for øvrig bestått av Gunnar Markussen fra Jernbaneverket, Thorkel C. Askildsen fra Kystverket, Toril Presttun og Ingrid Lutnæs fra Statens vegvesen og Pia Farstad von Hall fra KS.

Rapporten (pdf)

Mer om NTP