Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

-Viktig å stå sammen

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa var hovedtema da forsvarsministre og andre representanter fra tolv land møttes i Oslo 12.-13. november.

Den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa var hovedtema da forsvarsministre og andre representanter fra tolv land møttes i Oslo 12.-13. november 2014.

Fra venstre på bildet: Statssekretær Robert Kupiecki (Polen), direktør Arnór Sigurjónsson (Island), forsvarsminister Raimonds Vejonis (Latvia), forsvarsminister Juozas Olekas (Litauen), forsvarsminister Sven Mikser (Estland), forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (Norge), ambassadør Axel Berg (Tyskland), forsvarsminister Michael Fallon (Storbritannia), avdelingssjef Johan Lagerlöf (Sverige), forsvarsminister Carl Haglund (Finland), avdelingssjef David van Weel (Nederland) og forsvarsminister Nicolai Wammen (Danmark). Klikk på bildet for å se dette i høyere oppløsning (foto: Mats Grimsæth, Forsvarets Mediesenter).- Den folkerettsstridige russiske annekteringen av Krim og aggresjonen mot Ukraina har endret sikkerhetssituasjonen i Europa. Dette har også følger for Nord-Europa. Vi ser økt russisk militær aktivitet, for eksempel flyvninger og øvelser, både i nord og i Østersjøregionen. En viktig del av våre diskusjoner har vært hvordan vi best kan møte dette. Vi må være tydelige, vise fasthet og bidra til stabilitet i våre nærområder, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Forsvarsministrene har også fulgt opp NATO-toppmøtet i Wales.

 - Det er enighet om å videreutvikle øvings- og treningssamarbeidet og dialogen med Sverige og Finland, i tråd med beslutningen om forsterket samarbeid med enkelte partnerland, sier Eriksen Søreide.

Et konkret eksempel på det nordiske forsvarssamarbeidet er de ukentlige øvelsene med særlig norske, finske og svenske jagerfly, såkalt cross border training. Under det nordiske ministermøtet ble de enige om at hele luftrommet over landene kan brukes til felles øving og trening.

-Vi har svært gode erfaringer fra den felles treningen med kampfly, og å gjøre det hele nordiske luftrommet tilgjengelig for øving og trening vil kunne bidra til å fordype samarbeidet, sier forsvarsministeren.

Det ble arrangert et pressemøte med forsvarsministrene fra flere land  13. november 2014.
Det ble arrangert et pressemøte med forsvarsministrene fra flere land 13. november 2014 (foto: Mats Grimsæth / Forsvarets Mediesenter).

Samarbeid om kapasitetsbygging

De nordiske og baltiske landene besluttet å opprette en gripbar styrkepakke som kan støtte kapasitetsbygging i forsvarssektoren i post-konfliktland og andre partnerland med behov for støtte. 

- Dette vil være et konkret bidrag til internasjonal fred og sikkerhet på et område hvor landene våre har verdifull erfaring. NATO, EU og FN etterspør stadig slik støtte til bruk i internasjonale krisehåndteringsoperasjoner.  Vellykket kapasitetsbygging kan bedre utsiktene for varig stabilitet og sikkerhet, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

De nordisk-baltiske land ønsker å bidra til demokratisk kontroll over de væpnede styrker, gjennom trening og opplæring og støtte til reform og modernisering av sikkerhetssektoren. Eksempler er forberedelse til deltagelse i internasjonale operasjoner, forsvarlig forvaltning og anti-korrupsjon. Landene vil nå gå i dialog med NATO, EU og FN for å høre hvordan en slik nordisk-baltisk styrkepakke best kan bidra til stabilitet og sikkerhet.

På bildet ser vi forsvarsministerene Sven Mikser (Estland), Ine Eriksen Søreide (Norge) og Michael Fallon (Storbritannia).
På bildet ser vi forsvarsministerene Sven Mikser (Estland), Ine Eriksen Søreide (Norge) og Michael Fallon (Storbritannia). Foto: Mats Grimsæth / Forsvarets mediesenter.

Viderefører støtte til afrikansk kapasitetsbygging

 De nordiske landene ble også enige om å videreføre støtten til Eastern Africa Standby Force (EASF). Landene har støttet EASF siden 2009, særlig når det gjelder å planlegge og lede regionale fredsoperasjoner.

Forsvarsministrene drøftet også status og veien videre for en rekke områder som cyberforsvar og samarbeid innen luftovervåking og luftromskontroll.

Kampen mot Isil i Irak ble også tatt opp, og flere av landene har varslet om at de vil stille med militære bidrag.

Sverige overtar ved nyttår formannskapet i det nordiske forsvarssamarbeidet (NORDEFCO) og prioriteringene for det kommende året ble presentert.

Sverige leder også EU-styrken Nordic Battle Group 2015, der flere av landene på møtet bidrar, inkludert Norge. Den svenske forsvarsministeren redegjorde for status for styrken, og ga klart uttrykk for at det er en ambisjon om at styrken denne gang blir brukt.

Skrivebordsdiskusjon

Forsvarsministrene gjennomførte torsdag en såkalt skrivebordsdiskusjon om hvordan de kan samarbeide i en krise. Scenarioet var militær bistand i forbindelse med en terrorsituasjon.

- Det er alltid nyttig å gå gjennom et konkret scenario og diskutere hvordan vi best kan samarbeide i en krise som angår flere land samtidig. På den måten er vi bedre rustet dersom en virkelig situasjon skulle oppstå, sier Eriksen Søreide.

Fakta om møtene

Formatet var tredelt, med en NORDEFCO, nordisk-baltisk og Northern Group-del, som inkluderer flere allierte i Nord-Europa. Forsvarsministrene fra Norge, Sverige, Danmark, Finland, Estland, Latvia, Litauen og Storbritannia deltok. Polen stilte med statssekretær. Island, Nederland og Tyskland hadde også representanter på møtet. Forsvarsministeren gjennomførte også bilaterale samtaler med Storbritannia og Latvia.

Forsvarsminister Michael Fallon (Storbritannia) i samtale med forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.
Forsvarsminister Michael Fallon (Storbritannia) i samtale med forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (foto: Marita Isaksen Wangberg, FD).