– Norge er en pålitelig leverandør av gass til Europa

Norges EU-ambassadør Oda Helen Sletnes møtte Maroš Šefčovič, visepresident i Kommisjonen med ansvar for energiunionen, i Europaparlamentet for å diskutere hvordan norsk gass kan bidra til sikre energileveranser i EU.

Šefčovič holder innlegg. Foto: Simon Johannsson, EU-delegasjonen

18. oktober inviterte den polske EU-parlamentarikeren Zdzisław Krasnodębski representanter fra Kommisjonen og norske, danske og polske myndigheter til Europaparlamentet for å snakke om energisikkerhet. Norges EU-ambassadør Oda Helen Sletnes deltok i panelet sammen med sjefen for EUs energiunion, visepresident Maroš Šefčovič.

Norsk gass dekker rundt 20 prosent av EUs gassetterspørsel og er derfor en viktig kilde til energisikkerhet. Kun Russland leverer mer gass til EU enn Norge.

– Norge er en stabil og pålitelig leverandør av gass til Europa, sa Sletnes i sitt innlegg.

LES MER: Energiunionen kverner videre – hva har skjedd og hva kommer?

EU-ambassadør Oda Helen Sletnes illustrerer Norges gasseksport med grafikk (se nederst). Panelet følger med. Foto: Simon Johannsson, EU-delegasjonen

Hun viste til anslagene for norsk gassproduksjon som gjør det klart at Norge kan opprettholde et stabilt produksjonsnivå i flere tiår fremover. Gass kan også bidra til EUs omstilling til en grønnere økonomi, fordi gass er mindre forurensende enn kull og fordi gass er en fleksibel energikilde som supplerer variasjonene i produksjon fra fornybare energikilder som vind og sol.

I tillegg til energisikkerhet drøftet deltakerne mulighetene for en gassrørledning som knytter Polen, via Danmark, til norsk kontinentalsokkel.

Politico Europe sin nyhetsartikkel fra møtet kan leses her (ekstern lenke).

Foto: Olje- og energidepartementet
Til toppen