– Vi vil gi flere mulighet til å delta!

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

– Vi skal bygge flere idrettsanlegg og vi skal bygge enda mer treffsikkert og smartere, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

– Idrett og fysisk aktivitet er en fantastisk fellesskapsarena som alle, i hele landet, skal ha muligheten til å delta i. Da må folk ha tilgang til anlegg, enten det er for organisert idrett, eller egenorganisert fysisk aktivitet. Derfor drar vi nå i gang norgesturneen for å få innspill til den nasjonale planen for idrettsanlegg som vi varslet i Hurdalsplattformen.

– Det er spillemidlene som sikrer penger til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Vi trenger å få vite hva som fungerer bra med dagens ordning og hvilke endringer som kan gjøre den bedre, ikke minst trenger vi innspill fra både idretten, kommunene og andre på både lokalt og regionalt nivå, sier Trettebergstuen.

Innspillsmøter i alle fylkene

Første innspillsmøte blir i Oslo 22. september med Norges idrettsforbund og særforbundene. Deretter blir det innspillsmøter med andre sentrale organisasjoner av relevans for tilskuddsordningen, samt med lokale og regionale aktører i alle fylkene høsten 2022 og vinteren 2023.

– Noen viktig spørsmål på møtene blir om vi bygger de riktige anleggene, bygger vi på de rette stedene og har vi nok helhetlig blikk i planlegginga?

Kultur- og likestillingsdepartementet samarbeider med fylkeskommunene om den praktiske gjennomføringen av møtene. Fylkeskommunene kan kontaktes for å avklare deltakelse og andre praktiske forhold som sted, tidspunkt og eventuelle lokale tilpasninger.

Regionale møter:

03.10.2022 Innlandet                         

20.10.2022 Møre og Romsdal                      

10.11.2022 Nordland                                     

24.11.2022 Oslo                                            

05.12.2022 Rogaland                                    

05.01.2023 Troms og Finnmark

16.01.2023 Trøndelag

26.01.2023 Vestfold og Telemark

30.01.2023 Vestland

09.02.2023 Viken

13.02.2023 Agder