12,1 millioner kroner til likestilling og familietiltak

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

– Kvinner og menn er ennå ikke likestilte i Norge. Vi ser det i arbeidslivet, når det gjelder vold og seksuell trakassering og ikke minst når det gjelder likestilling og inkludering av minoritetskvinner. Regjeringa vil at flere skal oppleve økonomisk frihet og likestilling i hverdagen. Derfor har vi styrket tilskuddsordningen med 5 millioner kroner for å støtte prosjekter og organisasjoner som arbeider for likestilling i praksis, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Det er mange gode likestillingsprosjekter som får tilskudd, eksempelvis prosjekt for å få flere kvinner og småbarnsforeldre til å delta i kommunepolitikken, flere prosjekter knyttet til likestilling og inkludering av minoritetskvinner, kjønn og bevisste utdanningsvalg, kropp og pornografi.

– Jeg er glad for å se en så god bredde i søknadene og at tilskuddene vil bidra til å skape mer likestilling og frihet i hele landet. Jeg er særlig glad for at flere av prosjektene har fokus på likestilling for jenter og kvinner med minoritetsbakgrunn, sier Trettebergstuen.

I 2022 har vi prioritert tiltak som:

  • bidrar til å bedre likestilling for kvinner og menn.
  • bidrar til å engasjere gutter og menn i likestillingsarbeid.
  • er rettet mot likestillingsutfordringer som barn og unge møter på ulike arenaer; som barnehage, skole, skolefritidsordning og fritid.

Det er Bufdir som forvalter ordningen "Familie- og likestillingspolitiske tiltak" på vegne av Kultur- og likestillingsdepartementet.

Oversikt over tildelingene (Bufdir)