12,6 millioner til inkludering i kulturliv

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Kulturtanken har fordelt 12,6 millioner kroner til 67 prosjekter i ordningen Inkludering i kulturliv i 2022. Midlene er fordelt over hele landet til et mangfold av grupper og aktiviteter.

– Jeg er imponert over pågangsmotet og viljen til kulturfrivilligheten for å komme i gang etter koronaen og inkludere nye grupper i aktivitet, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Det har vært stor interesse rundt tilskuddsordningen. Til sammen kom det inn 161 søknader om totalt over 31 mill. kroner. Målet med midlene er å bidra til at barn og unge som ikke deltar i frivillige kulturaktiviteter får mulighet til å delta.

– Vår oppgave er å gjøre kultur tilgjengelig og gi et løft til kulturen over hele landet. Å styrke barn og unges mulighet for å delta på fellesarenaer innen kunst- og kulturaktiviteter er viktigere enn noensinne, sier Trettebergstuen.

Prosjektene har en variert målgruppe og omfatter et mangfold av kunst- og kulturuttrykk. Blant prosjektene finner vi revyfestival på Høylandet, ferieaktiviteter med korps, barnas verdensdager i Halden, musikal på Hamar, sy- og redesign og samiske samlinger i Karasjok.