1500 flere årsverk innen psykisk helse- og rusarbeid i kommunene

De to siste årene har det blitt over 1500 flere årsverk innen psykisk helse- og rusarbeid i kommunene. Det viser en ny rapport fra SINTEF.

– Vi ser at regjeringens satsing på rus og psykisk helse gir resultater. Det er viktig at personer med psykiske helseutfordringer og rusproblemer får tidlig hjelp og dermed unngår å bli sykere. Det er først og fremst viktig for den enkelte, men også for samfunnet, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

–  Etter åtte år med nedgang i kommunens innsats, har det blitt over 1500 flere årsverk innen psykisk helse- og rusarbeid i kommunene de siste to årene. Jeg er glad for at vi for andre år på rad ser en betydelig vekst i årsverk, sier Høie.

Over halvparten av kommunene oppgir at opptrappingsplanen for rusfeltet har vært positiv for psykisk helse- og rusarbeid i kommunen. Mange kommuner sier at opptrappingsplanen har ført til flere årsverk, at de har fått flere ressurser i oppfølgingstilbudet og at brukermedvirkningen har blitt bedre som følge av planen.

Kommunene rapporterte om totalt 14 633 årsverk i 2017, mot 13 936 årsverk i 2016 og 13 131 årsverk i 2015.

Størst prosentvis økning fra 2016 ser vi innenfor tjenester rettet mot barn og unge, en økning på 7,9 prosentpoeng fra året før. Det er også betydelig vekst i årsverk for tjenester rettet mot voksne. Der er økningen på 4,3 prosentpoeng fra 2016 til 2017.

Det er blitt flere psykologer i kommunene. I tjenester rettet mot voksne har det vært en økning på 29 prosent i årsverk fra i fjor. I tjenester rettet mot barn og unge er det en oppgang på 7 prosent. 

Rapporten viser samtidig at det er behov for fortsatt innsats på dette feltet. Det er fortsatt behov for å styrke brukermedvirkningen, bedre arbeidet mot vold og overgrep og bedre samhandlingen mellom tjenester.

– Regjeringen vil fortsatt prioritere og styrke arbeidet med psykisk helse og rus. Vi har fremdeles tre år igjen av opptrappingsplanen for rusfeltet og vi jobber nå med en opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse, sier Høie.

Les rapporten fra SINTEF

Til toppen