Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid 2017:

Årsverk, kompetanse og innhold i tjenestene

Rapporten er et resultat av et forskningsprosjekt som SINTEF utfører på oppdrag fraHelsedirektoratet. SINTEF har siden 2007 årlig samlet inn årsverkstall fra psykisk helsearbeid fra allelandets kommuner.

Les SINTEF-rapporten "Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid 2017: Årsverk, kompetanse og innhold i tjenestene" (pdf)