16 millioner kroner til Østre Toten etter dataangrep i januar 2021

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Østre Toten kommune ble rammet av et stort angrep på sine datasystemer 9. januar 2021. Samtlige fagsystemer ble gjort utilgjengelige, og dataangrepet påvirket hele kommunens virksomhet. Kommunen får nå 16 millioner kroner i skjønnsmidler for å dekke deler av utgiftene de har hatt etter angrepet.

- Dataangrepet har gitt Østre Toten betydelige kostnader midt under pandemien. Kommunen har jobbet hardt for å gjenopprette systemene. For at dette ikke skal gå ut over tjenestene til innbyggerne, gir vi kommunen støtte gjennom skjønnsmidlene, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Departementets skjønnsmidler fordeles til uforutsette hendelser i kommuner og fylkeskommuner i løpet av året. Østre Toten kommune har blant annet måttet betale for å reetablere IKT-driften, gjenskape datasystemene og sikkerhetstiltak i gjenoppbyggingsperioden.

Kompensasjonen kommer på konto i Østre Toten før jul.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00