178 millioner kroner til akademisk samarbeid mellom Norge og utviklingsland

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

26 prosjekter mellom norske utdanningsinstitusjoner og partnere i land i det globale sør er tildelt tilsammen 178 millioner kroner. Det er Norges tekniskvitenskaplige universitet (NTNU), Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU), Universitetet i Oslo (UiO) og Universitetet i Sørøst-Norge (USN) som får flest tildelinger.

– Gjennom langsiktig akademisk samarbeid og gjensidig studentutveksling er målet å øke kvaliteten på utdanningen, både her hjemme og ved partnerinstitusjonene i utviklingsland, og det skal pengene som nå er fordelt bidra til, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).

Fagområdene ingeniør -og teknologifag, sammen med naturvitenskap utgjør nesten halvparten av prosjektene. 23 millioner kroner av de totalt 178 millionene ble gitt i støtte til 67 helgradsstipender.

Det er Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse som tildeler pengene gjennom NORPART-programmet – Norsk partnerskapsprogram for globalt akademisk samarbeid. Programmet er finansiert av Kunnskapsdepartementet og Utenriksdepartementet.

– Vi trenger kunnskapsbaserte løsninger for å nå bærekraftsmålene. Skal vi klare den kraftprøvene det er, må vi sikre maksimal kapasitet også i sør slik at de kan finne lokale løsninger som fungerer. Det grønne skiftet er avhengig av at vi kraftsamler de gode ressursene, og det gjør vi ved å koble kloke akademiske miljøer på tvers av landegrenser og fagmiljøer, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp).

Flere vil samarbeide

Interessen for å være med i programmet var rekordstor. Med 150 søknader var det nesten dobbelt så mange som i den forrige utlysningen i 2018.

– Mange av årets søknader viser at norske institusjoner er opptatt av å innlemme bærekraftsmålene i sine internasjonale partnerskap. Utlysningen kom midt i pandemien, der studentutveksling og globalt samarbeid ble hardt rammet. Det er derfor flott at de nye prosjektene viser stor grad av kreativitet og fleksibilitet, med nye samarbeidsformer som kombinerer digitale opplegg med fysiske møter, sier direktør Sveinung Skule i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Her kan du se de 26 prosjektene som fikk penger

Pengene går til prosjekter som:

  • Styrker partnerskap for høyere utdanning mellom Norge og partnerlandene for norsk utviklingssamarbeid, samt land med utstrakt eksisterende akademisk samarbeid med Norge. Her kan du se hvilke 40 land det er.
  • Øker kvaliteten og internasjonaliseringen av studieprogrammene ved de deltakende institusjonene både i Norge og det globale sør
  • Utvikler og gjennomfører felles utdanningsaktiviteter
  • Øker studentutvekslingen mellom Norge og partnerland i det globale sør