Ukebrev fra Sikkerhetsrådet

Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 32

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Maritim sikkerhet, Libanon, humanitær tilgang i konfliktsituasjoner og Somalia.

«Safeguarding the security of our seafarers and protecting the health of the ocean - governed by the Law of the Sea - are cornerstones of Norway’s foreign policy. We depend on the oceans for much of what sustains us as human beings».

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide
i Sikkerhetsrådet 9. august 2021 i møte om maritim sikkerhet

Utenriksministeren  deltok i debatten  i FNs sikkerhetsråd om maritim sikkerhet - fra Oslo. Foto: FN
Utenriksministeren deltok i debatten i FNs sikkerhetsråd om maritim sikkerhet - fra Oslo. Foto: FN

Mandag 9. august ble det gjennomført et åpent høynivåmøte om maritim sikkerhet. Møtet ble arrangert av India, som har presidentskapet i Sikkerhetsrådet i august, og ble ledet av statsminister Modi. Det var innledninger ved FNs generalsekretærs stabssjef Maria Luiza Ribeiro Viotti og fra leder for FNs kontor for narkotika og kriminalitet (UNODC), Ghada Fathi Waly. I debatten ble det fokusert på bl.a. bekjempelse av pirateri, kidnapping, grensekryssende kriminalitet, viktigheten av FNs havrettskonvensjon, navigasjonsfrihet, og klima og sikkerhet. I forbindelse med møtet ble det fremforhandlet en presidentuttalelse om maritim sikkerhet.

Tirsdag 10. august ble det avholdt lukkede konsultasjoner om FNs fredsbevarende styrke i Libanon, Unifil. Utgangspunkt for møtet var arbeidet med forlengelse av Unifil-mandatet, som utløper 31. august 2021. Nestleder i FNs avdeling for fredsoperasjoner, Alexandre Zouev, orienterte rådet.

Onsdag 11. august arrangerte Kenya et uformelt Arria-møte om humanitær tilgang i konfliktsituasjoner. Innledere var Raffi Gregorian fra FNs kontor for kontraterror (UNOCT), Reena Ghelani fra FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (Ocha), Helen Durham fra Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC), og Fatima Kyari Mohammed fra Den afrikanske unions FN-delegasjon. Fra norsk side ble det understreket at beskyttelse av sivile er en sentral prioritering for Norge og at vi ønsker å bidra til at rådet bruker de virkemidler det har for å sikre uhindret og trygg humanitær tilgang for humanitære aktører i tråd med humanitærretten. 

Fra Sikkerhetsrådets møte om Somalia. Foto: FN
Fra Sikkerhetsrådets møte om Somalia. Foto: FN

Torsdag 12. august ble det gjennomført orientering og lukkede konsultasjoner om situasjonen i Somalia. Spesialrepresentantene James Swan og Francisco Madeira fra henholdsvis FN og Den afrikanske union (AU) innledet, i tillegg til leder for Somali National Women's Organisation, Batulo Sheikh Ahmed Gabale. I den påfølgende diskusjonen viste flere land til at det har vært betydelig fremdrift i arbeidet med å bli enige om valgmodell og å implementere denne. Flere land trakk også frem sammenhengen mellom klimaendringer, humanitære kriser og sikkerhet. Fra norsk side ble det understreket at fornyelsen av mandatet til FNs politiske oppdrag i Somalia, UNSOM, er en anledning for å styrke dette arbeidet.