Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 38

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: samarbeidet med Den arabiske liga, klima og sikkerhet.

«Climate change is the defining challenge of our time. The UN Security Council must show leadership and fulfil its responsibility inherent in its mandate.».

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide
i Sikkerhetsrådet 23. september 2021 i møte om klima og sikkerhet

Onsdag 22. september ble det arrangert en såkalt uformell, interaktiv dialog om samarbeidet med Den arabiske liga. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide deltok fra norsk side. Formålet med møtet var å diskutere aktuelle konflikter i den arabiske verden og hvordan FN og Den arabiske liga kan arbeide sammen om å løse disse. Flere land deltok på ministernivå, inkludert troikalandene Tunisia, Saudi-Arabia og Algerie. Også generalsekretæren i Den arabiske liga holdt innlegg. Flere land, inkludert Norge, pekte på nytten ved at FN-utsendinger deltar på møter i Den arabiske liga for å fremme samarbeidet.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide i Sikkerhetsrådet. Foto: Ariana Lindquist, FN
Utenriksminister Ine Eriksen Søreide holder sitt innlegg i Sikkerhetsrådet. Foto: Ariana Lindquist, FN

Torsdag 23. september ble det avholdt en åpen debatt om klima og sikkerhet. Debatten var et av signaturarrangementene under det irske presidentskapet for Sikkerhetsrådet i september. FNs generalsekretær, Antonio Guterres, og sivilsamfunnsrepresentant Ilwad Elman fra Somalia orienterte rådet. Debatten ble ledet av Irlands statsminister Micheál Martin, og fra norsk side deltok utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Utenriksministeren uttrykte i sitt innlegg klar støtte til at klimaendringer hører hjemme på rådets dagsorden, og understreket behovet for å sikre en mer koordinert, helhetlig og systematisk tilnærming til klima og sikkerhet i rådet.