38 millioner kroner til tre nye hydrogenprosjekter

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen tildeler gjennom Forskningsrådet til sammen 38 millioner kroner til tre prosjekter som skal gi nye løsninger for bruk og produksjon av hydrogen i Norge. I tillegg bevilges det til sammen 44 millioner kroner til fem prosjekter innen områder som solenergi, transport, havvind og energibruk i bygg.

Den grønne omstillingspakken som Stortinget vedtok i juni omfatter en betydelig styrket satsing på hydrogen i Norge. Den kom i kjølvannet av lanseringen av regjeringens hydrogenstrategi samme måned.

- Denne tildelingen viser at midlene fra omstillingspakken raskt blir satt i arbeid. Det skal bli spennende å følge disse prosjektene videre. Hydrogen har betydelig potensial både til å redusere utslipp og til å skape verdier for norsk næringsliv, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Tre hydrogenprosjekter får finansiering
Forskningsrådet følger opp og finansierer nå tre prosjekter som skal gi nye løsninger for bruk og produksjon av hydrogen.

NEL Hydrogen Electrolyser AS skal gjennomføre siste ledd i utviklingen av en trykksatt alkalisk elektrolysør. Målet med prosjektet er å tilby storskala kostnadseffektiv hydrogenproduksjon som kan takle raske svingninger som vil oppstå på grunn av variabel produksjon av fornybar kraft.

Nexans AS skal utvikle en kombinert forsyningsstreng for undersjøisk energioverføring av både elektrisk strøm og hydrogen. Prosjektet er et samarbeid med Sintef Industri.

• Aker Solutions AS skal utvikle teknologi for produksjon av hydrogen fra naturgass som vil være relevant for den norske satsingen på fullskala CO2-håndtering gjennom blant annet Northern Lights.

Oppstart av prosjekter for leveransekjede av hydrogen
I disse dager starter også to nye hydrogenrelaterte PILOT-E prosjekter som ble tildelt finansiering høsten 2019. Disse skal ta for seg leveransekjeder for hydrogen, noe som er en viktig forutsetning for å ta i bruk hydrogen i stor skala i transportsektoren.

Det ene prosjektet er ledet av BKK AS i Bergen. Det andre prosjektet ledes av Flakkgruppen AS. Samlet vil alle disse hydrogenprosjektene omfatte både såkalt grønt hydrogen produsert fra fornybare kilder og blått hydrogen fra naturgass med karbongfangst.