5,2 millioner kroner i støtte til nasjonale minoriteters organisasjoner

- Regjeringen ønsker at nasjonale minoriteter skal få utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv. Innsatsen de nasjonale minoritetenes interesseorganisasjoner gjør er et viktig bidrag i dette arbeidet. Regjeringen støtter derfor organisasjonenes arbeid med totalt 5,2 millioner kroner i år, sier statssekretær Anders Bals i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

- Regjeringen ønsker at nasjonale minoriteter skal få utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv. Innsatsen de nasjonale minoritetenes interesseorganisasjoner gjør er et viktig bidrag i dette arbeidet. Regjeringen støtter derfor organisasjonenes arbeid med totalt 5,2 millioner kroner i år, sier statssekretær Anders Bals i Kommunal- og  moderniseringsdepartementet.

Tilskuddsordningen til nasjonale minoriteter har som mål å støtte frivillige organisasjoner som ivaretar og representerer interessene til de nasjonale minoritetene. I alt ni organisasjoner fra gruppene romanifolk/taterne, kvener/norskfinner, jøder og skogfinner mottar grunnstøtte over denne ordningen.

Det er satt av 9,213 millioner kroner over tilskuddsordningen i 2014. Det blir også gitt støtte til ulike prosjekter over tilskuddsposten.

Fordeling av grunnstøtte 2014:

Mottager Beløp
Landsorganisasjonen for romanifolket 875 000
Taternes landsforening 625 000
Romanifolkets kystkultur 320 000
Romanifolkets riksforbund 300 000
Norsk-finsk forbund 370 000
Norske kveners forbund 1 450 000
Kvenlandsforbundet 325 000
Skogfinske interesser i Norge 250 000
Det Mosaiske Trossamfund 750 000

 

 

Til toppen