8 av 10 nyutdannede fagarbeidere var i jobb året etter fagprøven

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

80 prosent av de som besto fag- eller svenneprøven i 2020 og 2021 er i jobb ett år etter utdanningen, viser nye tall fra Utdanningsdirektoratet (Udir). – Dette viser at etterspørselen etter fagarbeidere er stor og jobbmulighetene gode. Denne regjeringen vil fortsette satsingen på yrkesfagene slik at vi får enda flere flinke fagarbeidere i årene fremover, sier kunnskapsminister Tonje Brenna.

Utviklingen i sysselsettingen blant nyutdannede fagarbeidere har vært stabil de siste årene. Mange fryktet at pandemien ville føre til et tøffere arbeidsmarked for denne gruppen. I 2020 var det vanskeligere enn tidligere år å få jobb som nyutdannet fagarbeider, men dette bedret seg i 2021.

-Jeg er veldig glad for at så mange nyutdannede fagarbeiderne er i jobb kort tid etter at utdanningen er fullført. Norge trenger flere fagarbeidere og jeg håper dette inspirerer alle de som nå har startet på en yrkesfaglig utdanning, til å fullføre med fagbrev, sier Brenna.

Se tall fra Udir her

Fullføringsgraden på yrkesfag er 20 prosent lavere enn på studieforberedende. En hovedgrunn er fortsatt at mange elever ikke får læreplass.

-I 2022 vil det brukes mer enn én milliard på yrkesfag og kvalifisering. Tiltakene handler blant annet om å følge opp elevene tettere gjennom skoleårene på yrkesfag og når de går ut i bedrift som lærlinger, skaffe flere læreplasser og satse på kvaliteten i yrkesfagsopplæringen, sier Brenna.

Nordland, Innlandet og Trøndelag har flest nyutdannede fagarbeidere i jobb

 Det er variasjoner mellom fylkene når det gjelder hvor mange fagutdannede som kommer i jobb. Andelen varierer fra 83 prosent i Innlandet, Trøndelag og Nordland, til 76 prosent i Møre og Romsdal.

Mange av de fagutdannede som ikke er i jobb, er i utdanning. Møre og Romsdal, som har den laveste andelen fagarbeidere i arbeid, har høyest andel som er i utdanning.

Sysselsettingen varierer også mellom utdanningsprogrammene. De som har gått bygg- og anleggsteknikk har høyest sysselsettingsgrad, med 88 prosent. Lavest sysselsettingsgrad har de som har gått design og håndverk. Der er 70 prosent av de nyutdannede i jobb ett år etter at de har tatt fagbrev.

-Vi vet at mange bransjer sliter med å få tak i faglærte allerede i dag og innen 2035 kan Norge komme til å mangle nesten 90 000 fagarbeidere. Derfor skal denne regjeringen jobbe for at yrkesopplæringen skal være god og relevant slik at flere velger yrkesfag og at de fullfører med fagbrev, sier Brenna.