Ambisjoner og insentiver for kvalitet

Statssekretær Bjørn Haugstads innlegg på Universitets- og høgskolerådets representantskapsmøte 13. mai 2014.

Til toppen