Ambisjoner og insentiver for kvalitet

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Statssekretær Bjørn Haugstads innlegg på Universitets- og høgskolerådets representantskapsmøte 13. mai 2014.