Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Bedre grunnlag for kontroll av bostøtte

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil gi Husbanken bedre muligheter til å kontrollere bostøtteordningen. Departementet sender nå på høring forslag til endringer i loven. – Bostøtten er et viktig sosialt og velferdspolitisk virkemiddel. Den hjelper mange som sliter med å dekke sine boutgifter. Samtidig må vi sikre at ordningen ikke misbrukes. Derfor vil vi gi Husbanken et bedre grunnlag for å kontrollere bostøtten, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil gi Husbanken bedre muligheter til å kontrollere bostøtteordningen. Departementet sender nå på høring forslag til endringer i loven.  
– Bostøtten er et viktig sosialt og velferdspolitisk virkemiddel. Den hjelper mange som sliter med å dekke sine boutgifter. Samtidig må vi sikre at ordningen ikke misbrukes. Derfor vil vi gi Husbanken et bedre grunnlag for å kontrollere bostøtten, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Bostøtte er en statlig rettighetsbasert velferdsordning. Tildelingen er behovsprøvd. Bostøtten er kun for husholdninger med lav inntekt og høye boutgifter. Ordningens legitimitet er avhengig av at støtte bare utbetales til personer som har krav på det. Det er 150.000 husstander som mottar bostøtte i løpet av et år. Bevilgningen til bostøtte er ca. 3 milliarder kroner i 2014. Undersøkelser tyder på at det årlig feilutbetales ca. 5 prosent av utgiftene.

Etter forslaget får Husbanken klar lovhjemmel til å kontrollere relevante opplysninger. Husbanken får da bedre mulighet til å gjennomføre ulike typer kontroller.  I dag kan folk søke bostøtte elektronisk. Etter at bostøtte er innvilget kontrolleres samtlige bostøttemottakeres opplysninger ved elektronisk registersamkjøring. Slike kontroller, som også har vært omtalt som etterberegninger av støttens størrelse, er ikke tilstrekkelig hjemlet i dagens bostøttelov. Det ønsker vi nå å bøte på.

Lovforslaget sendes nå på alminnelig høring. Høringsfristen er 9. januar 2015. Departementet tar sikte på å fremme lovproposisjon våren 2015.

 

Til toppen