Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Statsbudsjettet 2015

Bedrer kriminalomsorgen for ungdom og psykisk syke

Regjeringen vil etablere en ungdomsenhet på Eidsvoll og videreføre hjelpetilbudet til innsatte på Ila fengsel- og forvaringsanstalt.

– En egen ungdomsenhet på Østlandet har vært etterlyst i mange år. Omsider kommer den, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

Ungdomsenheten på Eidsvoll

Regjeringen foreslår å bevilge 20 millioner kroner til etablering av en ungdomsenhet med inntil fire plasser i Eidsvoll kommune. Sammen med den allerede etablerte ungdomsenheten i Bergen vil den nye enheten på Eidsvoll styrke tilbudet til barn som må sone i fengsel.

Dette vil bidra til at Norge ivaretar sine internasjonale forpliktelser etter Barnekonvensjonen, som sier at unge under 18 år ikke skal sone straff i fengsel sammen med voksne.

Tiltak ved Ila fengsel og forvaringsanstalt

En del innsatte ved Ila fengsel og forvaringsanstalt har særlige behov på grunn av sin psykiske helse. For å legge til rette for aktiviteter ut fra den enkelte innsattes behov og situasjon ble bemanningen ved Ila styrket i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2014.

I 2015 foreslår regjeringen å bevilge 10 millioner kroner til videreføring av tiltak for psykisk syke innsatte. Bevilgningen vil gjøre det mulig å redusere bruken av utelukkelse og isolasjon for innsatte med lavt funksjonsnivå, og vil være en styrking for tilbudet til denne gruppen innsatte.

  • Statsbudsjettet 2015 - departementets samleside
  • Til toppen