Statsbudsjettet 2015

Bedrer kriminalomsorgen for ungdom og psykisk syke

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen vil etablere en ungdomsenhet på Eidsvoll og videreføre hjelpetilbudet til innsatte på Ila fengsel- og forvaringsanstalt.

– En egen ungdomsenhet på Østlandet har vært etterlyst i mange år. Omsider kommer den, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

Ungdomsenheten på Eidsvoll

Regjeringen foreslår å bevilge 20 millioner kroner til etablering av en ungdomsenhet med inntil fire plasser i Eidsvoll kommune. Sammen med den allerede etablerte ungdomsenheten i Bergen vil den nye enheten på Eidsvoll styrke tilbudet til barn som må sone i fengsel.

Dette vil bidra til at Norge ivaretar sine internasjonale forpliktelser etter Barnekonvensjonen, som sier at unge under 18 år ikke skal sone straff i fengsel sammen med voksne.

Tiltak ved Ila fengsel og forvaringsanstalt

En del innsatte ved Ila fengsel og forvaringsanstalt har særlige behov på grunn av sin psykiske helse. For å legge til rette for aktiviteter ut fra den enkelte innsattes behov og situasjon ble bemanningen ved Ila styrket i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2014.

I 2015 foreslår regjeringen å bevilge 10 millioner kroner til videreføring av tiltak for psykisk syke innsatte. Bevilgningen vil gjøre det mulig å redusere bruken av utelukkelse og isolasjon for innsatte med lavt funksjonsnivå, og vil være en styrking for tilbudet til denne gruppen innsatte.

  • Statsbudsjettet 2015 - departementets samleside