Bekjempelse av tribunevold

I statsråd i dag foreslår regjeringen endringer i straffeprosesslovens bestemmelse om besøksforbud. – Vi ønsker å styrke mulighetene for å forebygge vold og andre handlinger som kan utgjøre en fare ved fotballkamper og andre arrangementer, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

Forslaget gjør det klart at påtalemyndigheten kan forby enkeltpersoner å oppholde seg på fotballarenaer der de utgjør en fare for tilskuere eller andre grupper av personer. Forbudet kan også gjelde for andre bestemte steder, for eksempel skjenkesteder. Forslaget følger opp et initiativ fra Politidirektoratet om å begrense ordens- og sikkerhetsmessige utfordringer ved ulike arrangementer, spesielt ved fotballkamper.

Lovteksten er gitt en generell utforming og er ikke begrenset til bare å gjelde for fotballkamper eller andre idrettsarrangementer.

 

Til toppen