Prop. 43 L (2014-2015)

Endringer i straffeprosessloven (besøksforbud)

Endringer i straffeprosessloven (besøksforbud)

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår endringer i straffeprosessloven for å klargjøre innholdet i bestemmelsen om besøksforbud (straffeprosessloven § 222 a).

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget