Dag 1: Studietur til Polen

EØS-midlene

Tre elever fra Lundamo Ungdomsskole i Sør-Trøndelag blogger fra skolens studietur til Warszawa i tilknytning til åpningen av Museet for polske jøders historie.

Vi er tre gutter fra Lundamo Ungdomsskole i Melhus kommune, vi er i 15-årsalderen og er med i en prosjektgruppe kalt Faces of Diversity. Gruppens formål er å fremme samarbeid mellom norske og polske elever. Under prosjektet lærer vi om menneskerettigheter og demokrati.

Vi skal til Warszawa for å utvide våre demokratiske verdier og vår interkulturelle kompetanse. Vi skal ha fokus på mangfold i dag, og utfordringer knyttet til forholdet mellom minoritet- og majoritetsgrupper i dagens samfunn. Vi skal lære om jødisk liv i Polen i dag og litt om historien deres.

Vi tror det vil være en lærerik opplevelse for oss og noe vi kommer til å huske resten av livet. Før turen har vi hatt fire forberedelsesmøter. Vi har også vært på Falstadsenteret for å få en utdypet kunnskap om norske jøder og krigsfanger og vi har hatt en filmkveld der vi har sett «Pianisten» for å vite hvordan tyskerne behandlet polske jøder under krigen.  

De skolene vi skal samarbeide med er Levanger videregående skole i Nord- Trøndelag, XXII José Martí Lyceum og Gymnasium and Lyceum from Minsk Mazowiecki i Warszawa, Polen. Vi skal blant annet samarbeide om et prosjekt som skal framvises for den norske ambassadøren Karsten Klepsvik fredag 31. oktober.

Dere får høre mer om turen vår i et senere innlegg. Da er vi fremme i Warszawa og skal møte de polske elevene.

Sander, Herman og Jo Erik

Bakgrunn:
Prosjektet «Faces of diversity» er finansiert av Norge gjennom EØS-midlene. Studieturen er del av samarbeidet med Museet for polske jøders historie som åpnet i Warszawa denne uken.

 

Til toppen