Historisk arkiv

Innsats mot antisemittisme og bevaring av jødisk kulturarv i Europa

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Europaportalen

EØS-midlene

Antisemittisme er et skremmende eksempel på hvordan fordommer kan bestå over tid. Norge bruker derfor EØS-midler på tiltak mot antisemittisme og for å øke kunnskap og flerkulturell forståelse gjennom å bevare jødisk kulturarv i Europa.

Foto: Christian Grotnes Halvorsen/UD

Det er et felles europeisk ansvar å bekjempe sjikane og trakassering av enkeltmennesker.Vi har en rekke konvensjoner og erklæringer som skal gi beskyttelse mot hatkriminalitet og diskriminering. Det er imidlertid ikke til hinder for at antisemittisme er på fremmarsj i vår verdensdel. EUs byrå for grunnleggende rettigheter (FRA) intervjuet rundt 6000 jøder i åtte europeiske land i 2013.

Deres rapport viser at:

  • 76 prosent mener antisemittismen hadde økt i deres hjemland de siste fem årene
  • 46 prosent frykter å bli utsatt for trakassering og sjikane på offentlige steder
  • 75 prosent sier antisemittiske holdninger på nettet er et problem

     Les mer: Last ned rapporten fra FRA

Disse resultatene må tas på alvor. Norge har brukt og fortsetter å bruke EØS-midlene til å fremme flerkulturell forståelse og bekjempe diskriminering i Europa. I den forbindelse er synliggjøring av jødisk kulturarv, som en integrert del av europeisk kultur og historie, et viktig bidrag. 

Bevaring og formidling av jødisk kulturarv og historie er prioritert i Latvia, Litauen, Polen, Portugal, Slovakia, Tsjekkia og Ungarn.

Museum i Warszawa
Museet for polske jøders historie er et godt eksempel på dette. Mange forbinder jødenes historie i Polen utelukkende med holocaust. Men den strekker seg mye lengre tilbake. Museet gir besøkende anledning til å hente inspirasjon fra den tusen år lange historien til polske jøder.

Målet er å fremme toleranse gjennom å forstå historien og se den i sammenheng med dagens multikulturelle Europa. Norge finansierer museets undervisnings- og kulturprogram med 2,6 millioner euro gjennom EØS-midlene.

Den norske støtten har gitt museet anledning til å tilby blant annet kurs for lærere, forelesninger og skolebesøk. Det siste fjernundervisningstilbudet ble fulgt av 400 000 polske skoleelever på nett, radio og tv. Museet har samtidig fått mulighet til å drive oppsøkende formidling av jøders historie gjennom et rullende museum som reiser fra kommune til kommune.

Norsk samarbeid
Prosjektet inkluderer også samarbeid med norske partnere: Holocaust-senteret, Det jødiske museet i Oslo, Falstad-Senteret, Wergeland-senteret og Det jødiske museet i Trondheim. 

Samarbeidet har blant annet resultert i seminarer for polske og norske lærere for å dele erfaringer om mangfold i undervisningen og elevutveksling mellom norske og polske skoler. Blant annet deltok to norske skoleklasser i et eget undervisningsopplegg på museet under åpningsuken i oktober i år.

     Les mer: De norske skoleelevenes blogg fra turen

Samarbeidet omfatter også sporing og dokumentasjon av jøder som migrerte fra Polen til Norge rundt år 1900. Norske og polske jøders erfaringer med antisemittisme kartlegges i et eget intervjuprosjekt. Resultatet skal brukes i undervisningen i både i polske og norske skoler. 

Andre kulturarvprosjekter inkluderer for eksempel renovering av synagoger for å utvikle dem til flerkulturelle møteplasser og kreative rom for kunstnere, utdannings- og forskningssentre. 

     Les mer: Se flere prosjekteksempler i egen brosjyre

Norge er samtidig en av de største bidragsyterne til frivillige organisasjoner i Sentral- og Sør-Europa gjennom EØS-midlene. Støtten utgjør 160 millioner euro og er fordelt på NGO-fond i 16 land. Ett av de viktigste formålene våre er å fremme menneskerettigheter og bekjempe diskriminering. Tiltak for å bekjempe ekstremisme og intoleranse, inkludert antisemittisme, er høyt prioritert.