Den internasjonale dagen for romfolk

EØS-midlene

Minka og Pfamen har begge rombakgrunn. Begge bærer på et håp om at det nye ungdomssenteret i byen vil hjelpe dem med å oppfylle drømmene sine.

Romungdom med fremtidsdrømmer i Bulgaria. Foto: Christophe Vander Eecken

8. april er den internasjonale dagen for romfolk – en dag ikke bare for å øke bevisstheten om romfolks utfordringer, men også for å ferie romfolk og romfolks kultur. På Europaportalen vektlegger vi fremtidshåp.

– Jeg vil bli frisør når jeg blir voksen, og håper jeg kan få hjelp på det nye senteret, sier Minka Ahmedora.

Pfamen Dienu vil jobbe med datamaskiner og IT: – Det er helt supert at senteret vil gi meg mulighet til å lære mer om dette.

«Senteret» de snakker om, skal komme i byen Stara Zagora, sør i Bulgaria. Her bor det 138 000 innbyggere. 13 000 av disse er romfolk, ifølge offisiell statistikk. Men tallet er trolig høyere. Minka og Pfamen er altså to av dem.

– Det er viktig for oss å få flere rombarn og –ungdommer integrert i byen vår. I dag er det mange som lever på utsiden av samfunnet, og det skaper mange utfordringer, sier varaordfører Ivanka Sotirova.

Det er her «senteret» kommer inn som ett av tiltakene. Med norsk støtte gjennom EØS-midlene skal det etableres et ungdomssenter i byen som vil være åpent for alle mellom 15 og 29 år. Renoveringen av bygget er i gang, og målet er å åpne tidlig neste år. Her skal ungdommene tilbys ulike former for opplæring og kurs, blant annet innen ulike yrkesfag.

– Vi håper dette vil gjøre det lettere for ungdommen å få seg en jobb, noe som er svært viktig for å bli inkludert. Dette prosjektet kommer til rett tid og vil hjelpe oss godt på vei, sier varaordføreren.

     Les mer: Oversikt over innsats for romfolk

Til sammen skal det etableres fire slike sentre i bulgarske byer hvor det bor mange med rombakgrunn. Alle finansieres gjennom EØS-midlene.

Behovene er store – over hele Europa. Ifølge en rapport fra EUs kontor for grunnleggende rettigheter (FRA) i 2012 er én av tre med rombakgrunn uten arbeid, 90 prosent lever under fattigdomsgrensen og én av to har opplevd å bli diskriminert på grunn av hvem de er.

     Les mer: EU evaluerer egen innsats for romfolk

Sammen med Europakommisjonen, Europarådet, FRA, Open Society Foundation mfl. bruker Norge deler av EØS-midlene på tiltak for å bedre levekårene for romfolk i mottakerlandene. Dette gjelder særlig Bulgaria, Romania, Slovakia, Tsjekkia og Ungarn. I alt tolv mottakerland har programmer og prosjekter som skal komme romfolk til gode.

     Les mer: Pågående prosjekter som inkluderer romfolk

Utfordringene er mange. Derfor har vi en bred tilnærming med tiltak innenfor en rekke ulike sektorer, blant annet for barn og unge, innen utdanning, helse og justis. Vi støtter også prosjekter som fronter romfolks grunnleggende rettigheter.

Innsatsen er målrettet mot områder hvor det bor mange romfolk, men også andre fattige familier er inkludert i prosjektene. Mye av innsatsen handler om å gjøre romfolk og andre fattige grupper i stand til å gjøre noe selv for å bedre sin egen livssituasjon.

I alt regner Norge med å bruke omlag 300 millioner kroner i EØS-midler på tiltak for romfolk fram til 2016.

     Last ned: Faktaark om støtten til romtiltak gjennom EØS-midlene

Til toppen