Endelig rapport fra TBU kommer 31. mars

Beregningsutvalget leverer endelig rapport 31. mars.

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) legger mandag 31. mars fram en endelig rapport over utviklingen i lønninger og inntekter, priser og konkurranseevne i forbindelse med lønnsoppgjørene i 2014.

Pressemelding og rapport fra utvalget vil være tilgjengelig fra kl 10.00 denne dagen.

 

 

Til toppen