Endringer i anskaffelsesregelverket

Den 28. mars 2014 godkjente Kongen i statsråd noen mindre endringer i anskaffelsesregelverket. Dette er endringer som følger av den reviderte WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA-avtalen) som trer i kraft den 6. april 2014.

Den 28. mars 2014 godkjente Kongen i statsråd noen mindre endringer i anskaffelsesregelverket. Dette er endringer som følger av den reviderte WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA-avtalen) som trer i kraft den 6. april 2014.

Hovedmålsettingen med GPA-avtalen er å sikre en effektiv ramme for offentlige anskaffelser, og at lovgivningen og praksis i medlemslandene baseres på prinsippene om nasjonal behandling og likebehandling.

Endringene som gjøres er primært av teknisk karakter. Dette gjelder henvisningene til GPA-avtalen i forskrift om offentlige anskaffelser og bestemmelser om rettighetshavere i forsyningsforskriften. I tillegg endres også terskelverdien for visse teletjenester i forskrift om offentlige anskaffelser.

Endringene trer i kraft samtidig med at den reviderte GPA-avtalen trer i kraft, 6. april 2014.

Les Den kongelige resolusjon og forskriften her 

Til toppen