Enklere tilgang på prevensjon

Regjeringen foreslår at helsesøstre og jordmødre skal kunne skrive ut alle typer prevensjon til kvinner over 16 år.

I dag er det bare leger som kan skrive ut og sette inn langtidsvirkende prevensjonsmetoder til kvinner over 16 år. Mens helsesøstre og jordmødre som jobber på helsestasjon og i skolehelsetjenesten kan skrive ut korttidsvirkende prevensjonsmidler til kvinner i alderen 16-19 år.

Nå foreslår regjeringen at alle helsesøstre og jordmødre kan skrive ut alle typer prevensjon til kvinner fra 16 år og oppover. Aldersbegrensningen fjernes, og retten til å skrive ut prevensjon vil ikke lenger være avhengig av hvor helsesøster og jordmor jobber.

– Forslaget forenkler og forbedrer dagens regelverk. Det vil gjøre prevensjon lettere tilgjengelig og vil kunne bidra til å forebygge uønsket svangerskap og abort, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Ordningen vil være enkel og forutsigbar for brukerne, og medføre likhet for helsepersonellgrupper som kan skrive ut prevensjon og gi prevensjonskonsultasjon. Mange unge kvinner oppsøker helsestasjon og skolehelsetjeneste, også kvinner over 19 år. Nå kan de få et helhetlig tilbud uavhengig av om de velger å gå til helsesøster, jordmor eller fastlegen.

– Jeg mener vi kan bruke personellressursene i helsetjenestene bedre enn i dag. Dette er et eksempel på en oppgave som annet helsepersonell kan utføre i tillegg til fastlegen, sier Høie.

Les forslaget om å endre hvem som kan skrive ut prevensjon

Høringsfrist er 15. desember

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter

Til toppen