Forprosjekt godkjent i Sørreisa

-Forprosjektet for bygging av nytt administrasjons- og undervisningsbygg på Luftforsvarets kontroll- og varslingsskole på Sørreisa er godkjent i Forsvarsdepartementet. –Jeg er glad for at vi nå kan si ja til dette forprosjektet. Bygget må på plass for at skolen skal kunne flytte til Sørreisa så fort som mulig, sier statssekretær Øystein Bø.

Oberstløytnant Ivar Rismo, sjef operasjonsskvadron på 131 Luftving, statssekretær Øystein Bø og oberst Stig Jonny Haugen, sjef 131 Luftving på Sørreisa (Foto: Jo Idar Dahlgren)

Forprosjektet for bygging av nytt administrasjons- og undervisningsbygg på Luftforsvarets kontroll- og varslingsskole på Sørreisa er godkjent i Forsvarsdepartementet. –Jeg er glad for at vi nå kan si ja til dette forprosjektet. Bygget må på plass for at skolen skal kunne flytte til Sørreisa så fort som mulig, sier statssekretær Øystein Bø.

I prop.73. S (2011-2012) ble det bestemt at 130 Luftving på Mågerø skal legges ned og at Luftforsvarets kontroll- og varslingsskole (LKVS) og virksomheten skal flyttes til Sørreisa og 131 Luftving sammen med deler av kontroll- og varslingsenheten. Flyttingen skal skje så snart som mulig og senest innen 2016.

-For at flyttingen skal kunne gjennomføres slik stortinget har vedtatt må vi få dette bygget på plass. Derfor er jeg glad for at Forsvarsdepartementet nå har godkjent forprosjektet som Forsvarsbygg har utarbeidet. Dette er en del av den gjeldende langtidsplanen som vi nå følger opp, sier statssekretæren.

Det nye bygget er planlagt sydvest for dagens adminsitrasjonsbygg, og vil få et bruttoareal på i underkant av 800 kvm. Bygningen vil inneholde undervisningsrom, grupperom og kontorarbeidsplasser for skolens ansatte. Med realisering av dette prosjektet er det lagt godt til rette med gode undervisningsfasliteter for elever og ansatte på Sørreisa.

Til toppen