Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forsinkelsesrente

Finansdepartementet har fastsatt forsinkelsesrenten til 9,25 prosent fra 1. januar 2015.

Justis- og beredskapsdepartementet har ansvaret for regelverket for forsinkelsesrenten, men myndigheten til å fastsette rentesatsen for forsinkelsesrenten er lagt til Finansdepartementet (se også forskrift om forsinkelsesrentesatsen).

Rentesatsen for forsinkelsesrenten fastsettes hvert halvår, med virkning fra 1. januar og fra 1. juli. Satsen skal være Norges Banks styringsrente, tillagt minst 8 prosentpoeng (fram til 1. juli 2013 var satsen Norges Banks styringsrente, tillagt minst 7 prosentpoeng). Norge følger med dette EØS-regler som svarer til et EU-direktiv om forsinket betaling. Forsinkelsesrenten blir fastsatt på samme måte som i bl.a. Sverige og Danmark.

Lov om renter ved forsinket betaling (forsinkelsesrenteloven) gir i utgangspunktet adgang til å avtale en annen (både høyere og lavere) forsinkelsesrente enn den som Finansdepartementet til en hver tid har fastsatt. Det er imidlertid ikke anledning til å avtale en høyere forsinkelsesrente enn det som er fastsatt av Finansdepartementet når skyldneren er skyldner (debitor) i egenskap av forbruker, se lovens § 4 bokstav c.

Spørsmål om regelverket for forsinket betaling må rettes til Justis- og beredskapsdepartementet

Les forskriften

Se også egen kalkulator for forsinkelsesrenten

 

Til toppen