Vis hele kalenderen

26.08.2014

  • Forsvarsministeren lanserer oppfølgingsplan for veteraner

    Ine Eriksen Søreide| regjeringen.no

    Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide lanserer oppfølgingsplan for veteraner (I tjeneste for Norge) sammen med statsrådene i Arbeids- og sosialdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet. Sted: Forsvarsdepartementet, Oslo.