Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

HMS i landbruket

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har i dag hatt møte med Nasjonalt samarbeidsforum for HMS i landbruket og drøftet flere tema innen trygghet og helse i landbruket.

Representanter fra Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Landbruksrådgiving, Matmerk, Gjensidige, Norske Landbrukstenester, Landbrukets brannvernkomité, Statens Landbruksforvaltning, Mattilsynet og Arbeidstilsynet deltok på dagens møte.

Norsk Landbruksrådgiving orienterte om sammenslåingen av Norsk Landbruksrådgiving og Landbrukets HMS-tjeneste, som trådte i kraft fra 01.01.2014. Gjennom sammenslåingen blir HMS i større grad en integrert del av det generelle veiledningsapparatet hos Norsk Landbruksrådgiving, og de håper dette vil bidra til å øke tilslutningen til HMS-arbeidet i norsk landbruk.

- Denne sammenslåingen er viktig for å sette HMS i landbruket på dagsorden, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har i dag hatt møte med Nasjonalt samarbeidsforum for HMS i landbruket og drøftet flere tema innen trygghet og helse i landbruket.
Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har i dag hatt møte med Nasjonalt samarbeidsforum for HMS i landbruket og drøftet flere tema innen trygghet og helse i landbruket.

Trygghet og helse i landbruket
Et annet tema var den 2-årige kampanjen Trygghet og helse i landbruket, som hadde oppstart i 2012. Kampanjen går nå mot slutten og vil avsluttes i juli 2014. Kampanjen har gjennomført en rekke arrangementer innen ulike temaer, blant annet trygg bruk av traktor, sikker håndtering av store dyr, brann og brannsikring, reduksjon av fallfarer, sikkerhet i skogen og psykisk helse. Statsråden løftet frem psykisk helse som et viktig tema innen arbeidet med HMS.

- Psykisk helse er viktig, og det er viktig at omgivelsene følger med, fanger opp mulige signaler og benytter seg av Mattilsynets kompetanse. Det er bedre å varsle en gang for mye, sier Listhaug.

Statistikk og registrering
En stor utfordring for målrettet arbeid med å forebygge ulykker i landbruket er å få god nok statistikk på dette. Matmerk orienterte om sitt arbeid med å inkludere HMS og registrering av ulykker i KSL-standarden.

Brannsikring i landbruket
Landbrukets brannvernkomité orienterte om brannstatistikk, og viste til prioriterte tiltak for å forebygge brann i landbruksbygg.

- Brann i landbruksbygg kan ha fatale konsekvenser, og arbeid med å forebygge er viktig. Jeg vil gjøre mitt for å følge opp dette, sier landbruks- og matminister Listhaug.

Nasjonalt samarbeidsforum for HMS i landbruket
Nasjonalt samarbeidsforum for HMS i landbruket møtes to ganger i året. Forumet skal koordinere arbeidet med HMS i landbruket og sikre godt samarbeid mellom de ulike aktørene gjennom å drøfte relevante problemstillinger.

Fra dagens møte. 
Fra dagens møte
(Alle foto: LMD)
Til toppen