Historisk arkiv

Nyheter

Ulykker og arbeidsmiljø i landbruket

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

I rapporten Ulykker og arbeidsmiljø i landbruket som ble lagt frem i dag fremkommer det at minst seks prosent av norske bønder årlig utsettes for en ulykke med personskade.

I rapporten Ulykker og arbeidsmiljø i landbruket som ble lagt frem i dag fremkommer det at minst seks prosent av norske bønder årlig utsettes for en ulykke med personskade.

Årlig er det også 5 prosent andre personer på gården som utsettes for en ulykke. Dataene viser at ulykker kan skje når som helst og hvor som helst, selv om trenden er at noen flere ulykker skjer i forbindelse med onnetid. De fleste ulykkene skjer i forbindelse med håndtering av store dyr, traktor og tunge maskiner. Det er ingenting som tilsier at bøndene tar lett på HMS og sikkerhet på gården. Sammenliknet med resultater fra en undersøkelse gjort for 30 år siden rapporterer flere bønder nå at de jobber selv om de er syke.

- Landbruket er en av våre mest ulykkesutsatte næringer, fastslår landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. - Det er derfor svært viktig med målrettet arbeid på området som kan bidra til å redusere ulykkene. God kunnskap og statistikk må ligge i bunnen for dette arbeidet.

Det har til nå vært lite data og kunnskap om ulykker i norsk landbruk. Dette gjør at arbeidet med å forebygge ulykker i landbruket og å forbedre arbeidsmiljøet kan være utfordrende. Gjennom å øke kunnskap om ulykker i norsk landbruk kan rapporten bidra til at det forebyggende arbeidet bedre kan målrettes.

Rapporten er en del av et større forskningsprosjekt med fokus på ulykker, sikkerhetskultur og arbeidshelse i norsk landbruk. Prosjektet et samarbeid mellom Norsk senter for bygdeforskning, International Research Institute of Stavanger (IRIS) og Arbeidsmedisinsk avdeling ved St. Olavs Hospital. Prosjektet har blant annet fått i 5,6 millioner kroner i støtte fra Styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen.

Pløying av åker
I rapporten "Ulykker og arbeidsmiljø i landbruket" fremkommer det at minst seks prosent av norske bønder årlig utsettes for ulykke med personskade. (Foto: Colourbox)