Kvantesprang for forskningssamarbeidet med Tsjekkia og Romania

EØS-midlene

Norske forskere står nærmest i kø for å samarbeide med kolleger i Tsjekkia og Romania. Omlag 300 millioner kroner skal fordeles på felles prosjekter.

Illustrasjonsfoto fra det polytekniske instituttet i Bucuresti. Foto: Donald Webber

Norske forskere står nærmest i kø for å samarbeide med kolleger i Tsjekkia og Romania. Omlag 300 millioner kroner skal fordeles på felles prosjekter.

Støtten er fordelt på to forskningsprogrammene finansiert av Norge gjennom EØS-midlene, med 130 millioner kroner i Tsjekkia og 180 millioner kroner i Romania.

Da fristen for å søke gikk ut tidligere i vinter, var det kommet inn rundt 400 søknader til hvert program.

Det skal forskes innen følgende tema: helse, miljø, samfunnsvitenskap og humaniora. I tillegg er deler av støtten i Romania øremerket fornybar energi og problemstillinger knyttet til romfolks situasjon.

     Les mer: Fordeling av søknader per tema (Forskningsrådets sider)

Søknadene skal kvalitetssikres av uavhengige eksperter før programstyrene før sommeren velger hvilke prosjekter som skal få støtte.

Forskningssamarbeid gjennom EØS-midlene bidrar til å gjøre Norge kjent som en kunnskapsnasjon og som en attraktiv samarbeidspartner. Fire av sju programmer har hatt utlysninger til nå. Hellas, Latvia og Ungarn gjenstår.

Tidligere er 68 polsk-norske og 13 estisk-norske prosjekter godkjent. I tillegg er sju polsk-norske CCS-prosjekter tildelt støtte gjennom en ekstrautlysning i vinter.

Til toppen