Landbruks- og matministerens svar på skriftlig spørsmål nr. 1197 fra stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp)

Antibiotikaresistens

Til toppen